ELİN A.Ş. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası;

Amaç Eşitlik, çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen şirket kültürüyle din, dil, ırk, cinsiyet, engel, kültür gibi farklılıklarımız konularında ayırım yapmadan herkese eşit davranarak, fırsat tanıyarak, kişilere aidiyet duygusuyla değerli olduklarını hissettiği bir çalışma ortamı geliştirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Kapsam Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesi kapsamında oluşturulan bu politika Elin A.Ş. ve iştirakleri faaliyetlerinde şirket üst yönetimi dâhil tüm çalışanlar ile etkileşimde olduğumuz iş ortakları, müşteri, tedarikçi vb. ilgili tarafları da kapsamaktadır

Uygulama Liderlik/Etik/Özlük Hakları ve Çalışma Koşulları/Öneriler, Şikayetler ve Geri Bildirim/Disiplin /İşe Alım/ Terfi / İşten Çıkarma/Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme/Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Fırsat Eşitliği/Eğitim ve Kişisel Gelişim konuları başta olmak üzere tüm süreçlerde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı gözetilmektedir.

Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri doğrultusunda insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi ve bu durumlarla karşı karşıya kalındığında gerekli aksiyonları alacağımızı taahhüt ederiz.
Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde insan hakları konusundaki yasalara ve ülke taraf ulusal/uluslararası sözleşmelere uyarız

Politikamız Doğrultusunda Faaliyet Gösterdiğimiz Tüm Alanlarda Başlıca İlkelerimiz;

İhlallerin Bildirilmesi: İhlal konusu bildirimlerinin gizlilik ve güvenle değerlendirilmesi; tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle Etik Kurulu tarafından yürütülür. Bildirimler etik@elin.com.tr e-posta adresine yapılmaktadır.

CanlД± Destek