ELİN A.ŞEşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası;

Amaç Eşitlik, çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen şirket kültürüyle din, dil, ırk, cinsiyet, engel, kültür gibi farklılıklarımız konularında ayırım yapmadan herkese eşit davranarak, fırsat tanıyarak, kişilere aidiyet duygusuyla değerli olduklarını hissettiği bir çalışma ortamı geliştirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Kapsam Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesi kapsamında oluşturulan bu politika Elin A.Ş. ve iştirakleri faaliyetlerinde şirket üst yönetimi dâhil tüm çalışanlar ile etkileşimde olduğumuz iş ortakları, müşteri, tedarikçi vb. ilgili tarafları da kapsamaktadır.

Uygulama

Konuları başta olmak üzere tüm süreçlerde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı gözetilmektedir.

Politikamız Doğrultusunda Faaliyet Gösterdiğimiz Tüm Alanlarda Başlıca İlkelerimiz;

İhlallerin Bildirilmesi: İhlal konusu bildirimlerinin gizlilik ve güvenle değerlendirilmesi; tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle Etik Kurulu tarafından yürütülür. Bildirimler etik@elin.com.tr e-posta adresine yapılmaktadır.

CanlД± Destek