İş Sağlığı ve Güvenliği PolitikamızÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Yürürlükte Bulunan Çevre ile İlgili Mevzuat, İdari Düzenlemeler ve Yasal Şartlara Uymak
  • Çevreye, Canlılara ve İnsanlara Duyarlı Yenilenebilir Enerji Sistemleri Geliştirmek
  • Mevcut Doğal Kaynakların Korunması, Geri Kazanılması ve Atıkların En Aza İndirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yürütmek
  • “Çevreye Saygı” Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere İyi Bir Çevre Bırakmak
  • Müşteriler, Çalışanlar ve Tedarikçiler de Dahil Olmak Üzere Tüm İlgili Tarafların Çevre Bilincinin Geliştirilmesi İçin Çalışmalarda Bulunmak
  • Çevre Sisteminin Başarıyla Sürdürülmesi İçin Çalışanlarımızın Sürekli Eğitilmesini Sağlamak
  • İşletmemizde Yürütülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Etkileri, Ortadan Kaldırmak ve Etkilerini En Aza İndirecek Gerekli Önleyici Girişimlerde Bulunarak Mevcut Sistemi Sürekli İyileştirmek
  • “Çevreye Saygı” Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere dost Bir Çevre Bırakmaktır 
CanlД± Destek