ELİN A.Ş Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız;

Amaç Elin A.Ş. evrensel etik kurallara uygun şekilde yol aldığı tüm ticari faaliyetlerinde ve ilişkilerinde rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı ile doğruluk, şeffaflık, açıklık ve uygunluk kültürünün sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmek amacı ile oluşturulmuştur.

Kapsam Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan bu politika Elin A.Ş. ve iştirakleri faaliyetlerinde şirket üst yönetimi dâhil tüm çalışanlar ile iş ilişkisinde bulunulan müşteriler, bayiler, tedarikçiler, iş ortakları, alt yükleniciler gibi üçüncü tarafları da kapsamaktadır.

Uygulama Elin A.Ş. Çalışanlara ve iş ortaklarına, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi ile ilgili gereklilikler hakkında eğitimlerle farkındalık ve bilinçlendirme programları yapmaktadır. Uygulama yöntemlerine kılavuzluk etmesi için Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi El Kitabı oluşturulmuştur.

Politikamız Doğrultusunda Faaliyet Gösterdiğimiz Tüm Alanlarda Başlıca İlkelerimiz;

Hediyeler, Ağırlama, Temsiller Ve Benzeri Faydalar Hediyeler ve ağırlama kabulü içerideki ve dışarıdaki çıkar çatışmalarının önlenmesi için belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. Nakit veya nakit eşdeğerleri (altın, mücevher, hisse senedi, hediye kartı vb.) taşıyan, bir usulsüzlük izlenimi yaratabilecek ya da öyle algılanabilecek, bir kararı etkilemek veya gizli bir bilgi almak karşılığı hediye kabul etmiyoruz ve hediye vermiyoruz.

Açıklanabilirliği olan, makul değerde (100Euro’yu aşmayan) ve süreklilik arz etmeyen bir hediye Elin A.Ş. Hediye Kayıt Defterine kayıt ettirilmek şartı ile çıkar çatışmasına sebebiyet vermeden iyi niyet çerçevesinde sunulmakta ya da kabul edilmektedir.

Hediye alma yasağı kapsamı dışındakiler aşağıda belirtilmiştir;

Çıkar Çatışmaları : Elin A.Ş. çalışanları ve bu politikanın kapsamındaki tüm ilgili taraflar görevlerini tarafsız ve etik kurallarına uygun olarak yerine getirmelerini etkileyen veya etkileyebilecek parayla ölçülebilir olan veya olmayan her türlü menfaati ve onlarla ilgili çıkar çatışmasından ya da çıkar çatışması olarak algılanabilecek unsurlardan kaçınmalıdır.

Kolaylaştırma Ödemeleri  : Genellikle bir işi kazanmak için ödenen rüşvete göre yapı olarak farklı kabul edilse de, birçok yerde yasadışıdır ve bu standardın amaçları ve Elin A.Ş. Etik İlkeleri bakımından rüşvet olarak kabul edilir yasaktır.

Bağış, Yardım ve Sponsorluklar : Bir kararı Elin A.Ş.’ nin lehine etkileyebilecek ya da makul düşünüldüğünde etkilediği algısı yaratabilecek siyasi bağışlar ve hayır bağışları yapılması yasaktır.

Şirket tarafından yapılacak yardım amaçlı bağış ve sponsorlukların şirket politikalarına ve yürürlükteki yerel kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kayıtların Tutulması :  Elin A.Ş. her türlü hesap, fatura ve belgeyi mevcut yasal düzenlemelere uygun eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altına alarak muhafaza eder.  

Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da diğer ticari kayıtlar ve bu kayıtlara ilişkin belgeler üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması için gerekli önlemleri alır ve kontrolleri sağlar.

İhlallerin Bildirilmesi : Şüpheli durum bildirimlerinin gizlilik ve güvenle değerlendirilmesi; tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle Etik Kurulu tarafından yürütülür. Bildirimler etik@elin.com.tr e-posta adresine yapılmaktadır.             

CanlД± Destek