Sorumlu Satın Alma Politikamız

Amaç ve Kapsam

Elin A.Ş. Sorumlu Satın Alma Politikası oluşturulmasındaki hedefimiz işbirliği sürecinde ve işbirliği içinde olduğumuz güçlü, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ve güvene dayalı uzun vadeli ilişkileri yürütebileceğimiz tedarik zincirindeki tüm paydaşlarımızdan beklenen gereklilikleri tanımlamaktır.

Politikalarımız, Etik İlkelerimiz, Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Prosedürü kapsamında belirlenen şartlara uyum tüm tedarikçilerimizden tarafımızca beklenmektedir.

Tedarikçi Yükümlülükleri

Tedarikçilerinden Elin A.Ş. de uygulanmakta olan Yönetim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve çalışmalarını bu sistemlere uyumlu olarak yürütmelerini, yürürlükteki İş Kanunu, Çevre Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vb. yasal düzenlemelere uyulması, Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde sözleşme şartlarının uygulamasını beklemektedir.

Sosyal sorumluluk ilkelerimizdeki temel prensiplerimiz saydamlık, adil ve eşit mesafe, fikri mülkiyet ve gizli bilgilerin saklanması, yasalara saygı, insan haklarına ve uluslararası davranış normlarına saygıdır.

Elin A.Ş. olarak tüm tedarikçilerimizden Web sayfamızda bulunan Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerinin benimsenmesi ve uygulanması beklenmektedir.

Tedarikçiler, Elin A.Ş.de uygulanan tüm yönetim sistemlerinden ve Çevre, Sağlık ve Güvenlik ve Enerji politikalarının ilkelerinden haberdar olmalı uygulamalarında dikkate almalıdır. Yasaklanmış, kısıtlanmış ve tehlikeli maddelere ilişkin güvenlik ve çevre düzenlemeleri ve bunların belgelenmiş kanıtları istendiğinde uygunluk sağlanmalıdır. Elin A.Ş. tüm faaliyetleri sırasında tedarik edeceği hizmet veya ürünün enerji verimliliğini de dikkate alır. Tedarikçiler tarafından, ürünün yaşam döngüsü boyunca enerji verimliliğine ulaşma koşullarının karşılanması sağlanmalıdır.

Tedarikçiler, Elin A.Ş. ile çalışmalarında aldıkları bilgileri menfaat sağlamak için kullanmamalı, çıkar çatışması veya haksız rekabetten kaçınmalıdırlar.

Sorumlu Satın Alma Politikasına İlişkin Önlemler İle Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi Ve İyileştirilmesi

CanlД± Destek