ELİN A.Ş Sürdürülebilirlik Stratejimiz,


Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz.

Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji şirketi ELİN Yenilenebilir Enerji olarak, ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan temiz enerji dönüşümündeki rolümüzün farkındayız.

Uzun vadede başarılı olabilmek için yaptığımız işin gerekliliklerine saygı duyuyor;
Üretim kapasitemizi artırarak durmadan yenilenebilir enerji üretmeye devam ediyor, paydaşlarımız ve toplum için değer yaratmamız gerektiğine inanıyor,

Küresel standartların gerekliliklerini, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

CanlД± Destek